PrivacyVerklaring - Arina Kuijpers Coaching

PRIVACYVERKLARING ARINA KUIJPERS COACHING
versie september 2018

 

Arina Kuijpers Coaching vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met mail@liefsarina.nl

 

Artikel 1                      Wie ben ik?

Arina Kuijpers Coaching is een eenmanszaak, gevestigd te (3824 HS) Amersfoort aan de Moerasslak 26. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32133163. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik in jouw dossier vastleg. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 6 weken na het einde van onze overeenkomst.

 

Ik leg de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, verslagen van onze sessies, privezaken die impact kunnen hebben op ons traject of jouw proces, de data van onze sessies en foto’s die jij tijdens het traject naar mij stuurt. Ik bewaar jouw dossier tot 6 weken na het einde van onze overeenkomst, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

Online sessies worden opgenomen, met als doel om problematiek en voortgang van het traject te monitoren. Ik bewaar deze sessies 6 weken, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

Om jouw bestelling te beheren verwerk ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis inclusief maten en betalingsgegevens. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Ik zal deze gegevens 7 jaar bewaren.

 

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, e-mail, bestelgeschiedenis, browser, telefoonnummer en ip-adres op. Ik zal deze gegevens na uiterlijk 1 jaar en 4 maanden verwijderen.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, klantnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, ordernummer, factuurnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

 

Arina Kuijpers Coaching heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

 

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, telefoonnummer en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Testimonials over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Ook kun jij mijn webinars en workshops volgen. Wanneer je je hiervoor inschrijft verwerk ik jouw naam, e-mail en eventuele betaalgegevens. Ik gebruik deze enkel om jou de link naar het webinar te kunnen sturen en je een herinnering te sturen wanneer het webinar bijna begint. Deze gegevens verwijder ik bij gratis webinars direct na het webinar en bij betaalde webinars tot 7 jaar voor de Belastingdienst.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe heb via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

 

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 

1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Arina Kuijpers Coaching om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar mail@liefsarina.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Arina Kuijpers Coaching zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6                     Slotbepalingen

 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar mail@liefsarina.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Arina Kuijpers Coaching draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders